Terapię ciepłem i zimnem chciałbym/chciałabym stosować naprzemiennie. Czy mogę aktywować maskę natychmiast po wyjęciu jej z lodówki?

Tak. Maskę możesz natychmiast aktywować nawet wtedy, gdy jest schłodzona. Po aktywacji osiągnie odpowiednią temperaturę. Jeśli odnosisz wrażenie, że maska przechowywana w lodówce nagle krócej utrzymuje ciepło, możesz mieć rację. Maska na oczy POSIFORLID® posiada bowiem odpowiednią ilość skumulowanej energii, która wydziela się dopiero po aktywacji maski. Ta energia wykorzystywana jest do podgrzania maski. Energia resztkowa służy do utrzymywania przez jakiś czas stałej temperatury. Jest to możliwe, ponieważ nie cały płyn ulega od razu krystalizacji. Cząsteczki, które nie są wykorzystywane do podgrzania maski, zachowują swoją płynną postać i zostają poddane krystalizacji dopiero wtedy, gdy są konieczne do osiągnięcia odpowiedniej temperatury. Oznacza to, że maska, która była już ciepła przed aktywacją, dłużej utrzyma ciepło. Potrzebuje wówczas mniej energii do osiągnięcia optymalnej temperatury, dzięki czemu zachowa jej resztę do utrzymania ciepła na dłużej. Uważasz, że maska zbyt szybko się wychładza? A możesz chciałabyś/-chciałbyś, aby maska była cieplejsza w dotyku? W takiej sytuacji możesz się zastanowić nad podgrzaniem maski przed jej użyciem, np. trzymając ją przez jedną minutę pod strumieniem letniej wody lub kładąc ją na chwilę na grzejnik.

z powrotem do przeglądu