Próbowałem/-łam naciskać na metalowe płytki, ale nic się nie działo.

W przypadku nowych masek może się zdarzyć, że przy pierwszym użyciu trzeba naciskać kilka razy. Maskę można aktywować tylko wówczas, gdy jest płynna i gdy wystarczająco ostygła. Jeśli zawartość Twojej maski nie jest płynna, maskę musisz przez 10 minut gotować. Jeśli zawartość Twojej maski jest płynna, ale maska jeszcze nie wystygła (<50°C), nie można jej aktywować. Jeśli mimo tego spróbujesz ją aktywować, proces krystalizacji nie będzie przebiegał jak dotychczas. Żel pozostanie wówczas częściowo płynny i mętny, widoczne będą również białe płatki. Maskę można aktywować, jeśli zostanie bardziej schłodzona. W takiej sytuacji może się okazać, że trzeba będzie kilka razy nacisnąć na metalowe płytki.

z powrotem do przeglądu