Jak długo muszę gotować maskę na oczy POSIFORLID® po jej użyciu?

Maskę należy gotować przez 10 minut.

z powrotem do przeglądu