Właśnie otworzyłam/-łem nowe opakowanie i jedna z masek lub obie stwardniały (nie są płynne) i nie działają. Co mam robić?

Możliwe, że opakowanie w trakcie transportu doznało wstrząsów. Mocne uderzenie lub wstrząs mogą uaktywnić maskę. Nic nie szkodzi. W takiej sytuacji należy zgodnie z ulotką informacyjną wygotować maski tak, jak po każdym ich użyciu. Po wygotowaniu znowu staną się płynne, a gdy ostygną, będzie można ich normalnie użyć. Dodatkowe czynności nie są wprawdzie przyjemne, ale nie stanowią wady produkty, lecz są ich cechą.

z powrotem do przeglądu