Dlaczego maskę na oczy POSIFORLID® należy po użyciu wygotować?

Aby ponownie aktywować maskę, wygotuj ją przez 10 minut w garnku w dużej ilości wody. Pomarańczowy żel w środku maski znów stanie się przezroczysty i płynny. Gdy maska ostygnie, możesz ją ponownie aktywować, naciskając na nią.

z powrotem do przeglądu